Dom Wczasów Dziecięcych

Green Rest

Oferta

Oferta DWD

Dom Wczasów Dziecięcych

Polanica-Zdrój

Dom Wczasów Dziecięcych

Duszniki-Zdrój

Dom Wczasów Dziecięcych

Dom Wczasów Dziecięcych
Green Rest

DWD Duszniki-Zdrój
DWD Green Rest Duszniki-Zdrój

ul. Wojska Polskiego 33
57-340 Duszniki-Zdrój
tel. +48 74 866 93 56
tel. kom +48 784 600 963
e-mail: greenrest@dwdgreenrest.pl

Sprawdź nasząofertę

OfertaTerapeutycznaPocovidowaWarsztatów plastycznych

Nauka

Profesjonalna
kadra pedagogiczna

Wypoczynek

Idealne warunki
do relaksu

Integracja

Wspólne
spędzanie czasu

Zdrowie

Prawidłowy rozwój
fizyczny i psychiczny

O nas
Dom Wczasów Dziecięcych Green Rest

Całoroczna, niepubliczna placówka zapewniająca opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, czyli placówka stwarzająca warunki do realizacji celów edukacyjnych, wychowawczych i zdrowotnych, wspomagająca wychowanie, opiekę szkolną i rodzinną.

Profil działalności naszego Domu Wczasów oraz lokalizacja w miejscowościach uzdrowiskowych – Polanicy-Zdrój oraz Dusznikach-Zdroju – ukierunkowany jest na edukację ekologiczną i regionalną, promocję zdrowia oraz aktywne formy wypoczynku. Organem prowadzącym jest Centrum Nauki i Wypoczynku , Green Rest” S.C, natomiast nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Szczegółowe zasady funkcjonowania placówki zawarte są w jej statucie.