Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Dom Wczasów Dziecięcych Green Rest

Dom Wczasów Dziecięcych Green Rest – całoroczna, niepubliczna placówka zapewniająca opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, czyli placówka stwarzająca warunki do realizacji celów edukacyjnych, wychowawczych i zdrowotnych, wspomagająca wychowanie, opiekę szkolną i rodzinną. Profil działalności naszego Domu Wczasów oraz lokalizacja w miejscowościach uzdrowiskowych – Polanicy oraz Dusznikach Zdroju – ukierunkowany jest na edukację ekologiczną i regionalną, promocję zdrowia oraz aktywne formy wypoczynku. Organem prowadzącym jest Centrum Nauki i Wypoczynku , Green Rest” S.C, natomiast nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Szczegółowe zasady funkcjonowania placówki zawarte są w jej statucie.

Nauka

Profesjonalna kadra pedagogiczna

Wypoczynek

Idealne warunki do relaksu

Integracja

Wspólne spędzanie czasu

DWD Green Rest

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress