O nas

Dom Wczasów Dziecięcych

Dom Wczasów Dziecięcych

Całoroczna, niepubliczna placówka zapewniająca opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, czyli placówka stwarzająca warunki do realizacji celów edukacyjnych, wychowawczych i zdrowotnych, wspomagająca wychowanie, opiekę szkolną i rodzinną.

Profil działalności naszego Domu Wczasów oraz lokalizacja w miejscowościach uzdrowiskowych – Polanicy-Zdrój oraz Dusznikach-Zdroju – ukierunkowany jest na edukację ekologiczną i regionalną, promocję zdrowia oraz aktywne formy wypoczynku. Organem prowadzącym jest Centrum Nauki i Wypoczynku , Green Rest” sp. z o.o., natomiast nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Szczegółowe zasady funkcjonowania placówki zawarte są w jej statucie.

Green Rest

Dom Wczasów Dziecięcych ,, GREEN REST” jest placówką opiekuńczo-wychowawczą działającą w systemie oświaty (art. 2 pkt 8 Ustawy Prawo Oświatowe) zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Nasza placówka przeznaczona jest do okresowego pobytu dzieci fizycznie słabych, wymagających poprawy stanu zdrowia, dla dzieci i młodzieży z terenów ekologicznie zagrożonych. Placówka wspomaga wychowanie oraz opiekę szkolną i rodzinną.

Sprawdź nasząofertę

OfertaTerapeutycznaPocovidowaWarsztatów plastycznych