O nas

Dom Wczasów Dziecięcych Green Rest – całoroczna, niepubliczna placówka zapewniająca opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, czyli placówka stwarzająca warunki do realizacji celów edukacyjnych, wychowawczych i zdrowotnych, wspomagająca wychowanie, opiekę szkolną i rodzinną. Profil działalności naszego Domu Wczasów oraz lokalizacja w miejscowościach uzdrowiskowych – Polanicy oraz Dusznikach Zdroju – ukierunkowany jest na edukację ekologiczną i regionalną, promocję zdrowia oraz aktywne formy wypoczynku. Organem prowadzącym jest Centrum Nauki i Wypoczynku , Green Rest” S.C, natomiast nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Szczegółowe zasady funkcjonowania placówki zawarte są w jej statucie.

Dom Wczasów Dziecięcych ,, GREEN REST” jest placówką opiekuńczo-wychowawczą działającą w systemie oświaty (art. 2 pkt 8 Ustawy Prawo Oświatowe) zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
Nasza placówka przeznaczona jest do okresowego pobytu dzieci fizycznie słabych, wymagających poprawy stanu zdrowia, dla dzieci i młodzieży z terenów ekologicznie zagrożonych. Placówka wspomaga wychowanie oraz opiekę szkolną i rodzinną.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress