Projekt

Dofinansowanie EFRG

PROJEKT

W dniu 18 października 2017r. w siedzibie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej we Wrocławiu Centrum Nauki i Wypoczynku “Green Rest” Spółka Cywilna Piech, Cymbała podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. “Termomodernizacja budynku “Dom Wczasów Dziecięcych Green Rest”. Zadanie dofinansowane zostanie ze środków finansowych pochodzących  z Regionanlnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr 3 “Gospodarka Niskoemisyjna”, Działania nr 3.2 “Efektywność energetyczna        w MŚP – konkurs horyzontalny, Schemat nr 3.2.A Głęboka modernizacja energetyczna obiektów,   w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej         z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku Dom Wczasów Dziecięcych Green Rest w Polanicy- Zdrój. Inwestycja polegać będzie m.in. na:

 1. Modernizacji systemu ogrzewnia;
 2. Ociepleniu stropów zewnętrznych;
 3. Ociepleniu ścian zewnętrznych lukarn w budynku głównym;
 4. Ociepleniu dachu wiatrołapu;
 5. Modernizacji systemu przygotowania ciepłej wody;
 6. Ociepleniu dachu budynku głównego;
 7. Ociepleniu dachu pomieszczenia magazynu na olej;
 8. Ociepleniu ścian zewnętrznych klatki schodowej;
 9. Ociepleniu ścian zewnętrznych w całym budynku;
 10. Wymianie okien i drzwi;
 11. Ociepleniu dachu budynku frontowego;
 12. Ociepleniu dachu łącznika i jadalni.

Celem projektu jest poprawa czystości powietrza poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez głęboką modernizację energetyczną. Powyższy cel osiągnięty zostanie poprzez obniżenie kosztów ogrzewania budynku, wykorzystanie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł oraz poprzez efektywne wykorzystanie energii cieplnej.

Wartość projektu to 1 550 665,18 zł, z czego wysokość dofinansowania wyniesie 928 161,21 zł.